สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 


วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา14.00 น.นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 28 มิถุนายน 2560 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เรียนเชิญผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 113 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครบรอบ 113 ปี