วันที่ 28 มิถุนายน 2560 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด