สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวิสุทธรังษี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมสื่อท้องถิ่นไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญชมการแสดง “กายกรรมซินเกียง”

โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้เพื่อ
๑. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ รองฯสุรพล พลอยนิล กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ โทร ๐๘-๙๐๙๓-๕๙๗๗

null

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี วันเด็กในปี พ.ศ.2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม และคําขวัญวันเด็ก 2560 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้เด็กไทยว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

null

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเปิดโครงการใหม่ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา(SMBP) ตามโครงการ Education Hub

null

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Active Learning) ณ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี