Archive for the ‘วิชาการ’ Category


วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา14.00 น.นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 28 มิถุนายน 2560 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นการจัดการเรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560


วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี