Archive for the ‘วิชาการ’ Category


>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา (SMBP) เปิดรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-511-773 ต่อ 122