Archive for the ‘วิชาการ’ Category
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวิสุทธรังษี Visut Open House 2017 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ การศึกษาไทยยุค 4.0
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 21 ธันวาคม 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันระดับภาคกลางและตะวันออกต่อไปในรายการต่างๆของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560