ติดต่อเรา

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71000
โทรศัพท์ : 0-3451-1773 โทรสาร : 0-3451-2879

Website : http://www.visut.ac.th
Facebook : โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

ติดต่อนำข้อมูลขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

E-mail : visut_info@visut.ac.th
ครูประภาส สาระศาลิน