โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนให้เด็กไทยมีงานทำ เชิญชวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนไทยมีงานทำตามคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
https://thaimengaantam.doe.go.th/#ไทยมีงานทำ
เว็บไซต์ไทยมีงานทำ https://smartjob.doe.go.th


***คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน ***
***คู่มือลงทะเบียน Digital ID***

ความเห็นถูกปิด