ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตานักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด