วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด