สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการเปิดโครงการใหม่ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา(SMBP) ตามโครงการ Education Hub

null

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Active Learning) ณ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

null

กำหนดการสอบกลางภาคโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีเปิดหอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา) และอาคารเรียน 318 ล. อย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยมีพระราชวิสุทธิเมธี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี ประธานเปิดอาคารหอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี

null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์