Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Categoryวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรฎาคม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวิสุทธรังษี Visut Open House 2017 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ การศึกษาไทยยุค 4.0กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมรวมใจปลูกดอกดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย


วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560