Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Category


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เรียนเชิญผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 113 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครบรอบ 113 ปี


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560