สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null  null  null

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

null

null null
null null null

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดพิธีรวมพลังวิสุทธรังษีแปรอักษร แสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย และตัวอักษรย่อของโรงเรียน ว.ส. ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมากกว่า 4000 คน ที่พร้อมใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

null

null  null  null

พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสิริกาญจนาราม (วัดเขาพุรางบน) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

null

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. คณะสงฆ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง นำโดยพระเดชพระคุณราชวิสุทธิเมธี รจจ.กาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมฟัง ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี (ต้อย ลักษณาพิศุทธิ์ ช่างภาพอิสระ )

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6