null

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี วันเด็กในปี พ.ศ.2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม และคําขวัญวันเด็ก 2560 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้เด็กไทยว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

ความเห็นถูกปิด