วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด