สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null  null  null

(17 ตุลาคม 2559) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สอบปลายภาค-1-59

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

ลงทะเบียนนักเรียนและครู 15 ก.ย. 59 – 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู 3 – 5 พ.ย. 59
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 7 – 9 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 – 12 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร 20 พ.ย. 59 เป็นต้นไป

กาญจนบุรี เขต 1 www.central66.sillapa.net/sm-kri1
กาญจนบุรี เขต 2 www.central66.sillapa.net/sm-kri2
กาญจนบุรี เขต 3 www.central66.sillapa.net/sm-kri3
กาญจนบุรี เขต 4 www.central66.sillapa.net/sm-kri4

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายปพณ ละเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง ประเภทบุคคล
– แช้มป์เปี้ยน ประเภททีม
– แช้มป์เปี้ยน ประเภทกลุ่มบุคคล
– รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทรางวัลรวมสูงสุด
ในรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
Thailand International Mathematics Competition : word Youth Mathematic Inter-city Competition 2016 (IMC : WYMIC 2016)