สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 


คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นางสาวพรนภัส เลาหศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทปืนยาวท่านอนเยาวชนหญิง รายการแข็งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นายพัชระ ยันตะพานิช นายวุฒกาญจน์ อินทร์นุช และนายจีรภัทร คล้ายเจ๊ก กับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ และ รองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน กรมพละศึกษา ประเภทท่ารำ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิสุทธรังษี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทกรีฑา โดยท่านผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน ผู้จัดการทีม ครูมีนา รักคล้ำ ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
1.เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร ชาย รุ่น 18 ปี นายพิชัยภูศิต กาญจนโชคชัย นักเรียน ชั้น ม.4
2.เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี หญิง นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ ชั้น ม.4
3.เหรียญทอง วิ่ง 1500 หญิง รุ่น อายุ 15 ปี นางสาวกนกวรรณ ฉิมมาโคตร นักเรียน ชั้น ม.3
4.เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร หญิง รุ่น อายุ 18 ปี นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ นักเรียนชั้น ม.4
5.เหรียญเงิน วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี ชาย นายศิวัช ทรงศรีสวัสดิ์ นักเรียน ชั้น ม.5
6.เหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุ 15 ปี หญิง นางสาวกนกวรรณ ฉิมมาโคตร นักเรียน ชั้น ม.3
7.เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุ 18 ปี หญิง ชื่อ นางสาวชุติกาญจน์ เมืองมนต์ ชั้น ม 4

สรุป
4 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

<<<คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด>>>