คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นางสาวพรนภัส เลาหศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทปืนยาวท่านอนเยาวชนหญิง รายการแข็งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี นายพัชระ ยันตะพานิช นายวุฒกาญจน์ อินทร์นุช และนายจีรภัทร คล้ายเจ๊ก กับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ และ รองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน กรมพละศึกษา ประเภทท่ารำ แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ความเห็นถูกปิด