สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560


วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม ห้องเรียนโครงการ English Program และโครงการ Education Hub เพิ่มเติม


เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิสุทธรังษี (Visut Open House 2016) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) พร้อมกับการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักเรียนและเปิดโลกอาเซียน

null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิสุทธ “Open House” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2017

พบกับ
๑. นโยบายการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. การนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้
๔. เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้แทนผู้ปกครอง

ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> DOWNLOAD <<<