สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 
คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 การแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ สิงบุรีเกมส์
ประเภทกีฬากรีฑา
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการวิ่ง 5000 เมตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งผลัดเมด์เลย์
ประเภทกีฬายิงปืน
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนยาว 3 ท่า หญิง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวท่านอนหญิง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวอัดลมคู่ผสม
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2


รายละเอียดคลิกที่นี่


ตารางเรียน ม.1    ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3    ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5    ตารางเรียน ม.6รายละเอียด > ภาษาไทย > Englishรายละเอียด >> ที่นี่