สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (พื้นที่บริการ+สอบคัดเลือกทั่วไป+ความสามารถพิเศษ)


>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือก+โควตา)


เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ไขกำหนดการสอบและรายงานตัวนักเรียนม.1-ม.4 ใหม่ จึงขอแจ้งประกาศ โรงเรียนวิสุทธรังษีฯ ฉบับล่าสุด ให้รับทราบโดยทั่วกัน