สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาศึกษา 2562

**ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ

**ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการปกติ

ธ สถิตเหนือเกศเกล้า กมลนิกร
มหาจักรีสิรินธร มิ่งฟ้า
ดั่งหยาดทิพย์ชโลมพร พสกสุข สันต์แฮ
ราชกิจทุกทิศทั่วหล้า กอปรเผื้อปวงชน
ธ บันดาลดลชาติให้ วัฒนา
ทุกย่างก้าวพระบาทา ท่านสร้าง
ส่งเสริมศาสตร์ศิลปา ประเทืองเลื่อง ลือนา
พระกรุณาธิคุณ ธ กว้าง กว่าฟ้าโลมดิน
ปวงไทยทุกถิ่นถี้ สถาวร
เพราะ ธ ประทานพร พิสิฐพร้อม
เป็นบุญเหล่าราษฎร อาศัยร่ม บารมีเฮย
ทวยราษฎร์รวมจิตน้อม เทิดด้วยภักดี

Visuttharangsi School Announcement The recruitment of a foreigner as an English teacher

<<< more details >>>