สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

ประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน ระดับชั้นม.1 เพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รายงานตัว 27 มีนาคม 2562 <<< ดาวน์โหลด >>>

>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
>>> ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียด >>> ฉบับภาษาไทย <<< >>> ฉบับภาษาอังกฤษ <<<

อย่าพลาด!! วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 กับงาน”วิสุทธฯ คาวบอยไนท์ปาร์ตี้” พบกับความยิ่งใหญ่ตระการตา เซลฟี่เมืองคาวบอย เต้นกันให้สุดมัน อาหาร- เครื่องดื่ม ติดต่อรายละเอียดจองบัตรที่ โทร.034-518443, 0818581999, 081-8459993 จองช้าที่นั่งอาจหมด…รับประกันความมันโดย…อ้อย อาปาเช่…

>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>>> ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6