สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

สุภาพบุรุษวิสุทธรังษี สุภาพสตรีศรีวิสุทธ

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879   เว็บไซต์ : www.visut.ac.th

 

null

null  null  null

พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสิริกาญจนาราม (วัดเขาพุรางบน) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการใหม่ ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา ตามโครงการ Education Hub

null

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. คณะสงฆ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง นำโดยพระเดชพระคุณราชวิสุทธิเมธี รจจ.กาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมฟัง ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี (ต้อย ลักษณาพิศุทธิ์ ช่างภาพอิสระ )

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2559

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

null

null  null  null

(17 ตุลาคม 2559) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สอบปลายภาค-1-59