Archive for the ‘วิชาการ’ Category

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายปพณ ละเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง ประเภทบุคคล
– แช้มป์เปี้ยน ประเภททีม
– แช้มป์เปี้ยน ประเภทกลุ่มบุคคล
– รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทรางวัลรวมสูงสุด
ในรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
Thailand International Mathematics Competition : word Youth Mathematic Inter-city Competition 2016 (IMC : WYMIC 2016)

ประกาศผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมประกายดาว

ประกาศผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมประกายดาว มีไฟล์ข้อมูล 3 ไฟล์ คือ
1) ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Excel)
2) ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว (Excel)
3) แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล (Word)