ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายปพณ ละเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ได้รับรางวัล
– เหรียญทอง ประเภทบุคคล
– แช้มป์เปี้ยน ประเภททีม
– แช้มป์เปี้ยน ประเภทกลุ่มบุคคล
– รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทรางวัลรวมสูงสุด
ในรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
Thailand International Mathematics Competition : word Youth Mathematic Inter-city Competition 2016 (IMC : WYMIC 2016)

ความเห็นถูกปิด