เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิสุทธรังษี (Visut Open House 2016) เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) พร้อมกับการนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมนักเรียนและเปิดโลกอาเซียน

ความเห็นถูกปิด