พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22 พ.ย. 2560

ความเห็นถูกปิด