334476330_1231995204397082_5596649940840240113_nประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการ VSA โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นถูกปิด