ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
นักเรียนต้องมารายงานตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565

ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด