เรียนผู้ปกครองทุกท่าน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ไขกำหนดการสอบและรายงานตัวนักเรียนม.1-ม.4 ใหม่ จึงขอแจ้งประกาศ โรงเรียนวิสุทธรังษีฯ ฉบับล่าสุด ให้รับทราบโดยทั่วกัน

ความเห็นถูกปิด