ติดต่อเรา

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 


เลขที่ 32 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000


โทรศัพท์ : 0-3451-1773   โทรสาร : 0-3451-2879

email : visut_info@visut.ac.th


Visuttharangsi Kanchanaburi School