รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 

รหัสโรงเรียน Smis 8 หลัก : 

รหัส Obec 6 หลัก : 

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : วิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Visuttharangsri

ที่อยู่ : เลขที่ 32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 0-3451-1773 

โทรสาร : 0-3451-2879 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอัพเดทวันที่: 06/06/67 โดย: นักเรียนศักยภาพคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.5 ปีการศึกษา 2567