เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกาา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ลิงค์สำหรับร่วมลงนามถวายพระพร >>> คลิก

ความเห็นถูกปิด