ประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด ดังแนบ
ประกาศรับสมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศรับสมัคร (ฉบับภาษาไทย)
ใบสมัคร

ความเห็นถูกปิด