ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และรับชมพระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

>>>ลงนามถวายพระพร<<<

ความเห็นถูกปิด