null
null null
null

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปพณ ละเภท ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager’s Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย. 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหลายรายการดังต่อไปนี้
1. เหรียญทอง ประเภทบุคคล
2. เหรียญทองแดง ประเภททีม
3. เหรียญทองแดง ประเภทกลุ่มบุคคล
4. รางวัลคะแนนเต็ม Perfect score

ความเห็นถูกปิด