พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาญจนบุรีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ความเห็นถูกปิด