วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ความเห็นถูกปิด