null

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิสุทธ “Open House” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 2017

พบกับ
๑. นโยบายการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. การนำเสนอผลงานด้านกิจกรรมของนักเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้
๔. เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและผู้แทนผู้ปกครอง

ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> DOWNLOAD <<<

ความเห็นถูกปิด