null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

ความเห็นถูกปิด