null

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส …

ความเห็นถูกปิด