null

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. คณะสงฆ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง นำโดยพระเดชพระคุณราชวิสุทธิเมธี รจจ.กาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมฟัง ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี (ต้อย ลักษณาพิศุทธิ์ ช่างภาพอิสระ )

ความเห็นถูกปิด