คนเก่งโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 การแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ สิงบุรีเกมส์
ประเภทกีฬากรีฑา
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการวิ่ง 5000 เมตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งผลัดเมด์เลย์
ประเภทกีฬายิงปืน
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทปืนยาว 3 ท่า หญิง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวท่านอนหญิง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทปืนยาวอัดลมคู่ผสม
ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ความเห็นถูกปิด