ธ สถิตเหนือเกศเกล้า กมลนิกร
มหาจักรีสิรินธร มิ่งฟ้า
ดั่งหยาดทิพย์ชโลมพร พสกสุข สันต์แฮ
ราชกิจทุกทิศทั่วหล้า กอปรเผื้อปวงชน
ธ บันดาลดลชาติให้ วัฒนา
ทุกย่างก้าวพระบาทา ท่านสร้าง
ส่งเสริมศาสตร์ศิลปา ประเทืองเลื่อง ลือนา
พระกรุณาธิคุณ ธ กว้าง กว่าฟ้าโลมดิน
ปวงไทยทุกถิ่นถี้ สถาวร
เพราะ ธ ประทานพร พิสิฐพร้อม
เป็นบุญเหล่าราษฎร อาศัยร่ม บารมีเฮย
ทวยราษฎร์รวมจิตน้อม เทิดด้วยภักดี

ความเห็นถูกปิด