Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Category

null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

null

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส …

null

null  null  null

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศล ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

null

null null
null null null

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดพิธีรวมพลังวิสุทธรังษีแปรอักษร แสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย และตัวอักษรย่อของโรงเรียน ว.ส. ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมากกว่า 4000 คน ที่พร้อมใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559

ลงทะเบียนนักเรียนและครู 15 ก.ย. 59 – 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู 3 – 5 พ.ย. 59
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 7 – 9 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 – 12 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร 20 พ.ย. 59 เป็นต้นไป

กาญจนบุรี เขต 1 www.central66.sillapa.net/sm-kri1
กาญจนบุรี เขต 2 www.central66.sillapa.net/sm-kri2
กาญจนบุรี เขต 3 www.central66.sillapa.net/sm-kri3
กาญจนบุรี เขต 4 www.central66.sillapa.net/sm-kri4