Archive for the ‘กิจกรรมนักเรียน’ Categoryกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมรวมใจปลูกดอกดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย


วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560


พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาญจนบุรีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา