Archive for the ‘บริหารทั่วไป’ Category

null

null

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ (Active Learning) ณ ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีเปิดหอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา) และอาคารเรียน 318 ล. อย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยมีพระราชวิสุทธิเมธี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี ประธานเปิดอาคารหอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี

null

null  null  null

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

null

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดให้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป

null

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการปรับปรุงห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิเมธี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส …