Archive for the ‘บริหารทั่วไป’ Category


กิจกรรมประดับดอกดาวเรืองรวมใจภักดิ์


กิจกรรมรวมใจปลูกดอกดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ส่งเสด็จ ร.9 สู่สวรรคาลัย


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตามหลกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี


พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกาญจนบุรีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10