Archive for the ‘วิชาการ’ Category

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา (SMBP) เปิดรับสมัครนักเรียนรอบเพิ่มเติม ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-511-773 ต่อ 122
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวิสุทธรังษี Visut Open House 2017 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อ การศึกษาไทยยุค 4.0