Archive for the ‘วิชาการ’ Category

334476330_1231995204397082_5596649940840240113_nประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการ VSA โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

334476330_1231995204397082_5596649940840240113_nประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566

>> คลิกที่นี่ <<


ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ

>> คลิกที่นี่ <<


ตารางเรียน ม.1    ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3    ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5    ตารางเรียน ม.6

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
นักเรียนต้องมารายงานตัววันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
นักเรียนต้องมารายงานตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565

ตามรายละเอียดที่แนบ