ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    โครงสร้างการบริหาร
    ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ
    สุขศึกษาและพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    ภาษาต่างประเทศ
    English Program
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพกิจกรรม
    ปฏิทินวิชาการล่าสุด
    ตารางเรียนล่าสุด
คติพจน์ : สุขา สังฆัสสะ สามัคคี   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข
คำขวัญ : สามัคคี  มีวินัย  ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี
Visuttharangsi Kanchanaburi      32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000