ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
 
 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินวิชาการล่าสุด
   
คติพจน์ : สุขา สังฆัสสะ สามัคคี   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข
คำขวัญ : สามัคคี  มีวินัย  ตั้งใจเรียน  เพียรทำดี
Visuttharangsi Kanchanaburi      32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000